ข้อมูล Hero Archer Queen อัพ Lv Damage และ HP

ข้อมูล Hero Archer Queen อัพ Lv Damage และ HP

ข้อมูล Hero Archer Queen อัพ Lv Damage และ HP

Archer Queen เป็นทหารระดับสูงมีความสามารถในการต่อสู้ระยะไกล ใช้ Dark Elixir เป็นวัตถุดิบในการผลิตและต้องมีฐาน Archer Queen Altar ในการสร้าง Archer Queen ด้วย และตัว Archer Queen นี้สามารถอัพ Lv ได้สูงสุดคือ 40 Lv อีกด้วย และเมื่อมี Archer Queen อยู่ในเมืองก็สามารถ จะช่วยในการป้องกับเมืองของเราได้อีกด้วย

Level Damage
ความแรง

Hitpoints
ค่า HP

Regen Time
ระยะเวลาฟื้นฟู
Training Cost
ราคา Dark Elixir
Training Time
ระยะเวลาในการผลิต
Cumulative
ราคา อัพ
Town Hall
1 160 725 1hour 40,000 - 40,000 9
2 164 740 1hour 4m 22,500 12hours 62,500 9
3 168 755 1hour 8m 25,000 1day 87,500 9
4 172 771 1hour 12m 27,500 1day 12 hours 115,000 9
5 176 787 1hour 16m 30,000 2days 145,000 9
6 181 804 1hour 20m 32,500 2days 12hours 177,500 9
7 185 821 1hour 24m 35,000 3days 212,500 9
8 190 838 1hour 28m 40,000 3days 12hours 252,500 9
9 194 856 1hour 32m 45,000 4days 297,500 9
10 199 874 1hour 36m 50,000 4days 12hours 347,500 9
11 204 892 1hour 40m 55,000 5days 402,500 9
12 209 911 1hour 44m 60,000 5days 12hours 465,500 9
13 215 930 1hour 48m 65,000 6days 527,500 9
14 220 949 1hour 52m 70,000 6days 12hours 597,500 9
15 226 969 1hour 56m 75,000 7days 672,500 9
16 231 990 2hour 80,000 7days 752,500 9
17 237 1,010 2hour 4m 85,000 7days 837,500 9
18 243 1,032 2hour 8m 90,000 7days 927,500 9
19 249 1,053 2hour 12m 95,000 7days 1,022,500 9
20 255 1,076 2hour 16m 100,000 7days 1,122,500 9
21 262 1,098 2hour 20m 105,000 7days 1,227,500 9
22 268 1,121 2hour 24m 110,000 7days 1,337,500 9
23 275 1,145 2hour 28m 115,000 7days 1,452,500 9
24 282 1,169 2hour 32m 120,000 7days 1,572,500 9
25 289 1,193 2hour 36m 125,000 7days 1,697,500 9
26 296 1,218 2hour 40m 130,000 7days 1,827,500 9
27 304 1,244 2hour 44m 135,000 7days 1,962,500 9
28 311 1,270 2hour 48m 140,000 7days 2,102,500 9
29 319 1,297 2hour 52m 145,000 7days 2,247,500 9
30 327 1,324 2hour 56m 150,000 7days 2,397,500 9
31 335 1,352 3hour 155,000 7days 2,552,500 10
32 344 1,380 3hour 160,000 7days 2,712,500 10
33 352 1,409 3hour 165,000 7days 2,877,500 10
34 361 1,439 3hour 170,000 7days 3,047,500 10
35 370 1,469 3hour 175,000 7days 3,222,500 10
36 379 1,500 3hour 180,000 7days 3,402,500 10
37 389 1,532 3hour 185,000 7days 3,587,500 10
38 398 1,564 3hour 190,000 7days 3,777,500 10
39 408 1,597 3hour 195,000 7days 3,972,500 10
40 419 1,630 3hour 200,000 8days 4,172,500 10