ข้อมูล Hero Barbarian King อัพ Lv Damage และ HP

ข้อมูล Hero Barbarian King อัพ Lv Damage และ HP

ข้อมูล Hero Barbarian King อัพ Lv Damage และ HP

Barbarian King  เป็นทหารระดับสูงมีความสามารถในการต่อสู้มาก ใช้ Dark Elixir เป็นวัตถุดิบในการผลิตและต้องมีฐาน Barbarian King Altar ในการสร้าง Barbarian King ด้วย และตัว Barbarian King นี้สามารถอัพ Lv ได้สูงสุดคือ 40 Lv อีกด้วย และเมื่อมี Barbarian King อยู่ในเมืองก็สามารถ จะช่วยในการป้องกับเมืองของเราได้อีกด้วย

Level Damage
ความแรง

Hitpoints
ค่า HP

Regen Time
ระยะเวลาฟื้นฟู
Training Cost
ราคา Dark Elixir
Training Time
ระยะเวลาในการผลิต
Cumulative
ราคา อัพ
Town Hall
1 120 1,700 1hour 10,000 - 10,000 7
2 122 1,742 1hour 4m 12,500 12hours 12,500 7
3 124 1,786 1hour 8m 15,000 1day 15,000 7
4 127 1,830 1hour 12m 17,500 1day 12 hours 17,500 7
5 129 1,876 1hour 16m 20,000 2days 20,000 7
6 132 1,923 1hour 20m 22,500 2days 12hours 22,500 8
7 135 1,971 1hour 24m 25,000 3days 25,000 8
8 137 2,020 1hour 28m 30,000 3days 12hours 30,000 8
9 140 2,071 1hour 32m 35,000 4days 35,000 8
10 143 2,123 1hour 36m 40,000 4days 12hours 40,000 8
11 146 2,176 1hour 40m 45,000 5days 45,000 9
12 149 2,230 1hour 44m 50,000 5days 12hours 50,000 9
13 152 2,286 1hour 48m 55,000 6days 55,000 9
14 155 2,343 1hour 52m 60,000 6days 12hours 60,000 9
15 158 2,402 1hour 56m 65,000 7days 65,000 9
16 161 2,462 2hour 70,000 7days 70,000 9
17 164 2,523 2hour 4m 75,000 7days 75,000 9
18 168 2,586 2hour 8m 80,000 7days 80,000 9
19 171 2,651 2hour 12m 85,000 7days 85,000 9
20 174 2,717 2hour 16m 90,000 7days 90,000 9
21 178 2,785 2hour 20m 95,000 7days 95,000 9
22 181 2,855 2hour 24m 100,000 7days 100,000 9
23 185 2,926 2hour 28m 105,000 7days 105,000 9
24 189 2,999 2hour 32m 110,000 7days 110,000 9
25 193 3,074 2hour 36m 115,000 7days 115,000 9
26 196 3,151 2hour 40m 120,000 7days 120,000 9
27 200 3,230 2hour 44m 125,000 7days 125,000 9
28 204 3,311 2hour 48m 130,000 7days 130,000 9
29 208 3,394 2hour 52m 135,000 7days 135,000 9
30 213 3,478 2hour 56m 140,000 7days 140,000 9
31 217 3,565 3hour 145,000 7days 145,000 10
32 221 3,655 3hour 150,000 7days 150,000 10
33 226 3,746 3hour 155,000 7days 155,000 10
34 230 3,840 3hour 160,000 7days 160,000 10
35 235 3,936 3hour 165,000 7days 165,000 10
36 239 4,034 3hour 170,000 7days 170,000 10
37 244 4,135 3hour 175,000 7days 175,000 10
38 249 4,238 3hour 180,000 7days 180,000 10
39 254 4,344 3hour 185,000 7days 185,000 10
40 259 4,453 3hour 190,000 8days 190,000 10