วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน หาเพื่อนช่วย

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

Clan Castle เป็นตึกสำหรับใส่ทหารของเพื่อน พันธ์มิตร แคลนของเรา เพื่อเอามาช่วยทั้งการป้องกัน ฐานและใช้ในการบุกเพื่อต่อสู้ โดยตึกนี้จะเป็นตึกร้าง อยู่ในเมืองของเรา เมื่อเราที่ Town hall Lv 3 ก็สามารถกดสร้างตึก Clan Castle ได้

วิธีใช้ Clan Castle

1.การใช้งานเมื่อเราสร้าง Clan Castle ตึก เสร็จให้เรากดไปที่ตึก จะมีคำสั้ง Clan อยู่ดังภาพด้านบน

 

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

2.เมื่อกดเข้ามาจะมี 3 หมวดด้วยกัน 1. Join Clan / 2. Create Clan  / 3.Search Clan

2.1  Join Clan เราสามารถกดของเข้าร่วม Clan ของคนอื่นที่เราอยากเข้าได้แต่จะมีจำนวนถ้วยรางวัลบอกไว้ในแต่ละห้องว่าห้องไหนต้องมีเท่าไหร่ จึงจะ Join ได้

 

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

2.2 Create Clan จะเป็นการสร้าง Clan อันนี้เราจะต้องให้คนอื่นมา join Clan ของเรา เมื่อทำการสร้างแล้ว เราจะไป Join คนอื่นไม่ได้ต้องลบ Clan ที่สร้างออกก่อน ในส่วนนี้เราจะเป็นฝ่ายส่งทหาร ให้กับลูกๆ Clan ของเราซึ่งเราจะได้รับเงิน และ Exp จากทหารของเราที่ส่งไปแล้วได้ทำการต่อสู้

 

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

2.3 Search Clan ค้นหา Clan ของเพื่อนเราหรือ Clan ที่เรารู้จักในส่วนนี้ถ้าไม่รู้จักใครเลย แนะนำให้ Search คำว่า Thai ลงไปครับ จะมี Clan ของคนไทยให้เราเลือก Join มากมาย

 

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

3. เมื่อกดเข้ามาใน Clan ที่เราต้องการแล้วค่า ถ้วยเราสูงพอที่จะ join ได้จะมีปุ่ม Join ให้เรากดอยู่มุมขวา ครับ เมื่อกดเสร็จต้องรอการกดตอบรับจากเจ้าของ Clan ด้วยครับ

 

วิธีใช้ Clan Castle ใส่ทหารสร้างแคลน clash of clans

4. เมื่อได้รับการกดตอบรับแล้ว Clan Castle ของเราก็จะขึ้น ธงนอก Clan ที่เราได้ Join ไป เราสามารถกด ของทหารได้ที่ปุ่ม Requset Troops ถ้าได้รับการตอบรับเราจะได้รับทหารเข้ามาอยู่ใน Clan กดดูรายชื่อเพื่อใน Clan ได้ที่ปุ่ม Clan และกดดูทหารใน Clan ของเราได้ที่ปุ่ม info

5.ทหารใน Clan Castle ของเราสามารถเอามาใช้บุกเมืองคนอื่นก็ได้ หรือจะใช้ในการป้องกันเมืองก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน