ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

 Witch  มีความสามารถเสกกองทัพโครงกระดูกออกมาช่วยต่อสู้ได้ ต้องสร้างตึก Dark Barracks จึงจะสามารถผลิตได้

พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 12
ระยะเวลา Cooldown เรียก Summon 6 วินาที
เวลาฝึก 20 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 12
ความเร็วในการโจมตี 0.7 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
HP
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Dark Elixir น้ำยาสีดำ
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 17.5 75 250 ไม่มี ไม่มี
2 21 100 350 75,000 7

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.