ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Witch แม่มดเสกผีโครงกระดูก ตารางอัพเกรด

 Witch  มีความสามารถเสกกองทัพโครงกระดูกออกมาช่วยต่อสู้ได้ ต้องสร้างตึก Dark Barracks จึงจะสามารถผลิตได้

พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 12
ระยะเวลา Cooldown เรียก Summon 6 วินาที
เวลาฝึก 20 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 12
ความเร็วในการโจมตี 0.7 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
HP
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Dark Elixir น้ำยาสีดำ
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 17.5 75 250 ไม่มี ไม่มี
2 21 100 350 75,000 7