ข้อมูลทหาร Golem โกเลมหินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Lava Hound โกเลมหินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Golem โกเลมหินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

Golem เป็นทหารที่อึดมากทนทาน ทุกการโจมตีและเมือโดนทำลายจนตายจะระเบิดตัวออกมาเป็นโกเลมตัวเล็กๆ มาโจมตีต่ออีกด้วย ต้องสร้างตึก Dark Barracks Level 4 จึงจะสามารถผลิตได้

พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 30
เวลาฝึก 45 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 14
ความเร็วในการโจมตี 2.4 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
HP
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Dark Elixir น้ำยาสีดำ
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 38 4,500 450 ไม่มี ไม่มี
2 42 5,000 525 60,000 6
3 46 5,500 600 70,000 7
4 50 6,000 675 80,000 7
5 54 6,300 750 90,000 8