ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูลทหาร Minion อสูรบินแห่งความมืด ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Minion อสูรบินแห่งความมืด ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Minion อสูรบินแห่งความมืด ตารางอัพเกรด

Minion บินได้สามารถโจมตีได้ทั้งพื้นดิน และ อากาศ ต้องสร้างตึก Dark Barracks จึงจะสามารถผลิตได้

พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 2
เวลาฝึก 45 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 32
ความเร็วในการโจมตี 1 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
HP
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Dark Elixir น้ำยาสีดำ
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 35 55 6 ไม่มี ไม่มี
2 38 60 7 10,000 5
3 42 66 8 20,000 6
4 46 72 9 30,000 6
5 50 78 10 40,000 7
6 54 84 11 100,000 8

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูลทหาร Minion อสูรบินแห่งความมืด ตารางอัพเกรด
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.