ข้อมูลทหาร P.E.K.K.A ทหารเกราะเหล็กสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร  P.E.K.K.A ทหารเกราะเหล็กสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร  P.E.K.K.A ทหารเกราะเหล็กสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

P.E.K.K.A เป็นทหารที่แข้งแกร่งที่สุด ในกลุ่มทหาร ที่สร้างจากตึก Barracks โจมตีแรงมาก และแพงมากด้วยเช่นกัน

โจมตีระดับพื้น
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 25 
เวลาฝึก 45 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 16
 
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 240 30,000 ไม่มี ไม่มี
2 270 35,000 3,000,000 6
3 300 40,000 6,000,000 6
4 340 45,000 7,000,000 8
5 380 50,000 8,000,000 8