ข้อมูลทหาร Dragon มังกรไฟบิน ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Dragon มังกรไฟบิน ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Dragon มังกรไฟบิน ตารางอัพเกรด

Dragon สามารถโจมตีได้ทั้งพื้นดิน และ อากาศ

โจมตีรัศมีเป็นวง
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 20
เวลาฝึก 30 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 16
ความเร็วในการโจมตี 1.5 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 140 25,000 ไม่มี ไม่มี
2 160 30,000 2,000,000 5
3 180 36,000 3,000,000 6
4 200 42,000 8,000,000 8