ข้อมูลทหาร Healer นางฟ้าแห่งการรักษา ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Healer นางฟ้าแห่งการรักษา ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Healer นางฟ้าแห่งการรักษา ตารางอัพเกรด

Healer ใช้ความสามารถในการรักษา ฟื้นฟู เลือดให้กับทหารของเรา

รักษารัศมีเป็นวง
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 14
เวลาฝึก 15 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 16
ความเร็วในการโจมตี 0.7 วินาที

LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 35 5,000 ไม่มี ไม่มี
2 42 6,000 750,000 5
3 55 8,000 1,500,000 6
4 71 10,000 3,000,000 7