ข้อมูลทหาร Wizard จอมเวทย์ทำลายล้าง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Wizard  จอมเวทย์ทำลายล้าง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Wizard  จอมเวทย์ทำลายล้าง ตารางอัพเกรด

Wizard จอมเวทย์มีความสามารถในการโยนเวทย์ทำลายอย่างรุนแรง

โจมตีรัศมีเป็นวงกว้าง
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 4
เวลาฝึก 8 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 16
ความเร็วในการโจมตี 1.5 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
 
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 50 1,500 ไม่มี ไม่มี
2 70 2,000 150,000 2
3 90 2,500 450,000 4
4 125 3,000 1,350,000 5
5 170 3,500 2,500,000 6
6 180 4,000 7,500,000 8