ข้อมูลทหาร Balloon บอลลูนทิ้งระเบิด ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Balloon บอลลูนทิ้งระเบิด ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Balloon บอลลูนทิ้งระเบิด ตารางอัพเกรด

Balloon หน่วยทำลายลอยฟ้า มีพลังทำลายสูงเป็นวงกว้างแต่เคลื่อนที่ช้ามาก

โจมตีรัศมีเป็นวง
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 5
เวลาฝึก 8 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 10
ความเร็วในการโจมตี 4 วินาที
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 25 2,000 ไม่มี ไม่มี
2 32 2,500 150,000 2
3 48 3,000 450,000 4
4 72 3,500 1,350,000 5
5 108 4,000 2,500,000 6
6 162 4,500 6,000,000 7