ข้อมูลทหาร Wall Breaker ผีระเบิดกำแพง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Wall Breaker ผีระเบิดกำแพง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Wall Breaker ผีระเบิดกำแพง ตารางอัพเกรด

Wall Breaker หน่อยทำลายกำแพง จะทำการวิ่งไประเบิดตัวเองพร้อมกับกำแพง

โจมตีกำแพงรัศมี 2 ช่อง
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 2
เวลาฝึก 2 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 24
ความเร็วในการโจมตี 1 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 12 1,000 ไม่มี ไม่มี
2 16 1,500 100,000 2
3 24 2,000 250,000 4
4 32 2,500 750,000 5
5 46 3,000 2,250,000 6
6 60 3,500 6,750,000 8