ข้อมูลทหาร Giant ยักษ์จอมทำลายป้อม ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Giant ยักษ์จอมทำลายป้อม ตารางอัพเกรด

Giant ทหารหน่วยทำลายป้อมเป้าหมายจะโจมตี ป้อมเป็นหลัก มีความอึดและความรุนแรงสูง

โจมตีระดับพื้น
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 5 
เวลาฝึก 2 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 12
ความเร็วในการโจมตี 2 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 11 500 ไม่มี ไม่มี
2 14 1,000 100,000 2
3 19 1,500 250,000 4
4 24 2,000 750,000 5
5 31 2,500 2,250,000 6
6 43 3,000 6,000,000 7