ข้อมูล Anubis เกม RO M

Anubis เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 2,173,238 / LV 70 / เผ่า Demi-Human / ขนาด ใหญ่ / ธาตุ Undead
 
Status Poring
 
STR 5 / DEX 77 / AGI 65 / LUK 33 / HIT 242 / ATK 1,440 / MATK 720
 
DEF 154 / MDEF 53 / FLEE 140 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 2
 
การดรอป ไอเทม
 
Pagdayaw [1] Blueprint
 
Anubis Card
 
Glass Bead
 
Bloody Rune
 
Transformation Scroll (Anubis)
 
Oridecon
 
Topaz
 
Army Spear [2]
 
Exorcist Robe
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ ไฟ 200% Flame Heart / ธาตุ Holy 200% / ธาตุ น้ำ Mystic Frozen 125% / และ ธาตุ วิญญาณ 175% / โจมตี Demi-Human
 
 
ข้อมูล Anubis Card 
 
ใส่ โล่ถุงมือ
 
ความสามารถ ได้รับความเสียหายจาก Monster เผ่า Angle -30%
 
เก็บสมุด ลดความเสียหายจากสาย Angle +10%
 
ดรอปได้ MHp+84