ข้อมูล Wood Goblin เกม RO M

Wood Goblin เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 1,496,175 / LV 65 / เผ่า Plant / ขนาด กลาง / ธาตุ ดิน
 
Status Poring
 
STR 1 / DEX 55 / AGI 5 / LUK 155 / HIT 187 / ATK 860 / MATK 430
 
DEF 221 / MDEF 3 / FLEE 47 / MOVE SPD 125 / ATK SPD 1
 
การดรอป ไอเทม
 
Singing Bird Blueprint
 
Wood Goblin Card
 
Scell
 
Pearl
 
Transformation Scroll (Wood Goblin)
 
Dead Branch
 
Elunium
 
Alloy Sword [2]
 
Blueeve Cape
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ ไฟ 200% Yellow Earth / และ ธาตุ พิษ Poison 125% / โจมตี Plant
 
 
ข้อมูล Wood Goblin Card 
 
ใส่ โล่ถุงมือ
 
ความสามารถ Max sp +20%
 
เก็บสมุด ดาเมจพลังเวทย์เพิ่มขึ้น +2%
 
ดรอปได้ Matk+12