ข้อมูล Strouf เกม RO M

Strouf เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 2,806,387 / LV 45 / เผ่า Fish / ขนาด ใหญ่ / ธาตุ น้ำ
 
Status Poring
 
STR 1 / DEX 43 / AGI 40 / LUK 65 / HIT 181 / ATK 350 / MATK 1,120
 
DEF 20 / MDEF 450 / FLEE 88 / MOVE SPD 105 / ATK SPD 0.9
 
การดรอป ไอเทม
 
Thunderstorm Cloud Blueprint
 
Strouf Card
 
Sticky Mucus
 
Cobaltblue Dyestuffs
 
Pearl
 
Transformation Scroll (Strouf)
 
Dream of Whale
 
Oridecon
 
Equestrian's Spear [2]
 
Lich Staff [1]
 
Staunch Clothes
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ ลม 200% Rough Windโจมตี Fish
 
 
ข้อมูล Strouf Card 
 
ใส่ อาวุธ
 
ความสามารถ สร้างความเสียหายต่อ Monster เผ่า Demon +25%
 
เก็บสมุด เพิ่มความเสียหายเผ่า Demon +3%
 
ดรอปได้ เพิ่มความเสียหายเผ่า Demon +2%