ข้อมูลทหาร Goblin จอมโจรขโมยของ ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Goblin จอมโจรขโมยของ ตารางอัพเกรด

Goblin เคลื่อนทีรอดเร็วมีหน้าที่ขโมยทรัพยากร ต่างๆของฝ่ายศัตรู เลือดน้อย

โจมตีระดับพื้น
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 1 
เวลาฝึก 30 วินาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 32
ความเร็วในการโจมตี 1 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
Cost 
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 11 25 ไม่มี ไม่มี
2 14 40 50,000 1
3 19 60 250,000 3
4 24 80 750,000 5
5 32 100 2,250,000 6
6 42 150 4,500,000 8