ข้อมูล Golden Thief Bug เกม RO M

Golden Thief Bug เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 607,593 / LV 30 / เผ่า Insect / ขนาด ใหญ่ / ธาตุ ไฟ
 
Status Poring
 
STR 65 / DEX 85 / AGI 75 / LUK 150 / HIT 239 / ATK 577 / MATK 289
 
DEF 500 / MDEF 100 / FLEE 139 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 1
 
การดรอป ไอเทม
 
Golden Gear Blueprint
 
Golden Thief Bug Card
 
Garlet
 
Lemon Dyestuffs
 
Antenna
 
Transformation Scroll (Golden Thief Bug)
 
Emperium
 
Rough Oridecon
 
Alberta
 
Blade [2]
 
Panties
 
Meteorite Armor
 
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ น้ำ 200% Mystic Frozen / ธาตุ พิษ 125% / โจมตี Insect
 
วิธีฆ่า Golden Thief Bug 
 
ห้ามโจมตีด้วยอาวุธ จะโดน Skill สะท้อน ให้ใช้เวทย์โจมตี
 
ข้อมูล Card Golden Thief Bug
 
ใส่ โล่ถุงมือ
 
ความสามารถ ได้รับความเสียหายจากพลังเวทย์ทั้งหมด -50% เมื่อใช้สกิลจะผลาญ Sp+100%
 
เก็บสมุด MDmg Reduction +5%
 
ดรอปได้ Max HP+112