ข้อมูล Angeling เกม RO M

Angeling เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 524,587 / LV 25 / เผ่า Angle / ขนาด กลาง / ธาตุ Holy
 
Status Poring
 
STR 1 / DEX 68 / AGI 50 / LUK 200 / HIT 178 / ATK 538 / MATK 269
 
DEF 0 / MDEF 350 / FLEE 70 / MOVE SPD 75 / ATK SPD 1
 
การดรอป ไอเทม
 
Angel Wing Blueprint
 
Angeling Card
 
Jellopy
 
Light Granule
 
Transformation Scroll (Angeling)
 
Emperium
 
Rough Elunium
 
Apple Juice
 
Guard the Eternal Love
 
Leaf of Yggdrasil
 
Mace [2]
 
Angelic Protection
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ Dark 200% / ธาตุ Undate 175% / โจมตี Angle 
 
 
ข้อมูล Card Angeling
 
ใส่ ชุดเกราะ
 
ความสามารถ สามารถเปลี่ยนธาตุ Armor เป็น Holy
 
เก็บสมุด Atk+5%
 
ดรอปได้ MAtk +20