ข้อมูล Eclipse เกม RO M

Eclipse เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 18,300 / LV ?? / เผ่า Brute / ขนาด กลาง / ธาตุ Neutral ไร้ธาตุ
 
Status Poring
 
STR 1 / DEX 11 / AGI 36 / LUK 80 / HIT 107 / ATK 62 / MATK 31
 
DEF 0 / MDEF 80 / FLEE 42 / MOVE SPD 60 / ATK SPD 0.7
 
การดรอป ไอเทม
 
Feather
 
Cobaltblue Dyestuffs
 
Four Leaf Clover
 
Transformation Scroll (Eclipse)
 
Rough Oridecon
 
Sandals [1]
 
Rod [2]
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
โจมตี Brute
 
 
ข้อมูล Card Eclipse
 
ใส่ ผ้าคลุม
 
ความสามารถ Vit+4 Flee+5
 
เก็บสมุด Max HP+84
ดรอปได้ Max HP+84