ข้อมูล Atroce เกม RO M

Atroce เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 10,152,093 / LV 84 / เผ่า Brute / ขนาด ใหญ่ / ธาตุ ความมืด
 
Status Poring
 
STR 100 / DEX 89 / AGI 87 / LUK 72 / HIT 261 / ATK 2324 / MATK 1162 
 
DEF 154 / MDEF 38 / FLEE 169 / MOVE SPD 125 / ATK SPD 1.5
 
การดรอป ไอเทม
 
Ulle Cap Blueprintx1
 
Atroce Cardx1
 
Zargonx1

Bloody Runex1
 
Tranformation Scroll (Atroce)x1
 
Yggdrasil Berryx1
 
Eluniumx1
 
Alloy Katar [2]x1
 
Orleans Neckx1
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ โฮลี่ Holy 200% / โจมตี Brute
 
 
ข้อมูล Card Atroce
 
ใส่ อาวุธ
 
ความสามารถ เมื่อโจมตีมีโอกาสได้ effect 5% (Equip Atk Spd +20% ต่อเนื่อง 10 วินาที)
 
เก็บสมุด ปล่อย effect ความเร็ว ATK + 50 ต่อเนื่อง 10 วินาที
ดรอปได้ ATK+12