ข้อมูล Gryphon เกม RO M

Gryphon เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 2,173,238 / LV 70 / เผ่า Brute / ขนาด ใหญ่ / ธาตุ ลม
 
Status Poring
 
STR 68 / DEX 115 / AGI 95 / LUK 75 / HIT 277 / ATK 1500 / MATK 750 
 
DEF 255 / MDEF 64 / FLEE 167 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 2
 
การดรอป ไอเทม
 
Feather Beret Blueprintx1
 
Gryphon Cardx1
 
Glass Beadx1
 
Soft Featherx1
 
Tranformation Scroll (Gryphon)x1
 
Rough Windx1
 
Orideconx1
 
Army Armor [1]x1
 
Doflamingo Capex1
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ Earth ดิน 200% / Yellow Earth และ ธาตุ พิษ Poison 125% โจมตี Brute
 
 
ข้อมูล Card Gryphon
 
ใส่ อาวุธ
 
ความสามารถ Flee+10 Cri+5 เมื่อ สาย SwordMan ใช้ จะมีโอกาส 3% ปล่อย Bowing Bash Lv5 อัตโนมัติ
 
เก็บสมุด สาย SwordMan ใช้ จะมีโอกาสปล่อย Bowing Bash
 
ดรอปได้ ATK+8