ข้อมูล Ragnarok M

ข้อมูล Mistress เกม RO M

Mistress เกม Ro M  Ragnarok

ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 2,392,031 / LV 55 / เผ่า Insect / ขนาด เล็ก / ธาตุ ลม
 
Status Poring
 
STR 50 / DEX 70 / AGI 167 / LUK 130 / HIT 234 / ATK 1100 / MATK 550 
 
DEF 320 / MDEF 200 / FLEE 239 / MOVE SPD 125 / ATK SPD 1.2
 
การดรอป ไอเทม
 
Coronet Blueprintx1
 
Mistress Cardx1
 
Scellx5
 
Pearlx1
 
Tranformation Scroll (Mistress)x1
 
Honeyx1
 
Eluniumx1
 
Royal Jellyx1
 
Roungh Wind x1
 
Alloy Dagger [2]x1
 
Staunch Armorx1
 
Nile's Braceletx1
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ Earth ดิน 200% / Yellow Earth และ ธาตุ พิษ Poison 125% โจมตี Insect
 
 
ข้อมูล Card Mistress
 
ใส่ หมวก
 
ความสามารถ Cast Time Varible -5% เมื่อใช้ สกิลจะผลาญ Magic Ore -1
 
เก็บสมุด MATK+12
 
ดรอปได้ เวทย์ Immune to Harm +2%

Ragnarok M เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Ragnarok M ข้อมูล Mistress เกม RO M

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.