ข้อมูล Ragnarok M

ข้อมูล Goblin Leader เกม RO M

Goblin Leader เกม Ro M  Ragnarok
 
ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 1,949,531 / LV 50 / เผ่า DemiHuman / ขนาด กลาง / ธาตุ ลม
 
Status Poring
 
STR 5 / DEX 69 / AGI 55 / LUK 58 / HIT 223 / ATK 980 / MATK 490
 
DEF 457 / MDEF 22 / FLEE 119 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 1.5
 
การดรอป ไอเทม
 
Angry Snarl Blueprintx1
 
Gobin Leader Mask Blueprintx1
 
Gobin Leader Cardx1
 
Solid Shellx5
 
Lemon Dyestuffsx1
 
Soft Featherx1
 
Tranformation Scroll (Gobin Leader)x1
 
Awakening Potionx1
 
Zirconx1
 
Orideconx1
 
Rapier [2] x1
 
Goibner's Armor x1
 
Cat's Blessing x1
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ Earth ดิน 200% / Yellow Earth และ ธาตุ พิษ Poison 125%
 
 
ข้อมูล Card Goblin Leader
 
ใส่ อาวุธ
 
โจมตีระยะใกล้จะได้รับการฟื้นฟู HP จากความเสียหาย 5%
 
เก็บสมุด เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% จะปล่อย effect ดูดเลือด มีโอกาสติด Cri 50%
 
ดรอปได้ ได้รับ ATK+12

Ragnarok M เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Ragnarok M ข้อมูล Goblin Leader เกม RO M

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.