ข้อมูล Ragnarok M

ข้อมูล Ghosting เกม RO M

Drake เกม Ro M  Ragnarok
 
ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 306,338 / LV 35 / เผ่า Demon / ขนาด กลาง / ธาตุ วิญญาณ
 
Status Poring
 
STR 40 / DEX 72 / AGI 27 / LUK 30 / HIT 180 / ATK 276 / MATK 138
 
DEF 0 / MDEF 200 / FLEE 45 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 0.9
 
การดรอป ไอเทม
 
Ghost Bandana Blueprintx1
 
Ghosting Cardx1
 
Mementox1
 
Fabricx1
 
Tranformation Scroll (Ghosting)x1
 
Emperiumx1
 
Eluniumx1
 
Dead Branchx1
 
Candy]x1
 
Silversmith Bracelet [1] x1
 
Tidal Shoes x1
 
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ วิญญาณ 200%
 
 
ข้อมูล Card Ghosting
 
ใส่ชุดเกราะ
 
สามารถเปลี่ยนชุดเกราะเป็นธาตุ Ghost ฟื้นฟู HP -50%
 
เก็บสมุด ได้รับความเสียหายจากธาตุ Ghost -10%
 
ดรอปได้ Def+4

Ragnarok M เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Ragnarok M ข้อมูล Ghosting เกม RO M

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.