ข้อมูล Ragnarok M

ข้อมูล Deviling เกม RO M

Drake เกม Ro M  Ragnarok
ข้อมูลเบื่องต้น
 
HP 2,195,850 / LV 35 / เผ่า Demon / ขนาด กลาง / ธาตุ Drak
 
Status Poring
 
STR 30 / DEX 77 / AGI 50 / LUK 200 / HIT 198 / ATK 837 / MATK 417
 
DEF 24 / MDEF 350 / FLEE 81 / MOVE SPD 135 / ATK SPD 1
 
การดรอป ไอเทม
 
Evil Wing Blueprintx1
 
Deviling Cardx1
 
Rotten Bandagex5
 
Soft Featherx1
 
Tranformation Scroll (Deviling)x1
 
Apple Juicex1
 
Orideconx1
 
Life in Springx1
 
Long Bow [2]x1
 
Deathcat cape x1
 
Giant Axe [1]x1
 
 
ธาตุที่ใช้สู้ 
 
ธาตุ โฮลี่ Holy
 
 
ข้อมูล Card Deviling
 
ใส่ชุดผ้าคลุม
 
ได้รับความเสียหายจากธาตุ Neutral -50% / ได้รับความเสียหายจากธาตุทั้งหมด+50% 
 
เก็บสมุด Max Hp+70
 
ดรอปได้ ได้รับความเสียหายกายภาพลดลง 2%

Ragnarok M เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Ragnarok M ข้อมูล Deviling เกม RO M

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.