ข้อมูลทหาร Archer นักธนูตารางอัพเกรด

Archer นักธนูสามารถโจมตีระยะไกล เลือดน้อยเหมาะกันการอยู่นะหลังในการต่อสู้

โจมตีระดับยิงระยะไกล
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 1 
เวลาฝึก 25 วินาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 24
ความเร็วในการโจมตี 1 วินาที
 
LV Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 7 50 ไม่มี ไม่มี
2 9 80 50,000 1
3 12 120 250,000 3
4 16 160 750,000 5
5 20 200 2,250,000 6
6 22 300 7,500,000 7