ข้อมูลทหาร Lava Hound โกเลมไฟบินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Lava Hound โกเลมหินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Lava Hound โกเลมไฟบินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

Lava Hound เป็นทหารโกเลมไฟบินได้ อึดมากทนทาน แต่การโจมตีเบา และเมือโดนทำลายจนตายจะระเบิดตัวออกมาเป็นโกเลมไฟตัวเล็กๆ หลายตัวมาโจมตีต่ออีกด้วย ต้องสร้างตึก Dark Barracks Level 6 จึงจะสามารถผลิตได้

พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 30
เวลาฝึก 45 นาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 20
ความเร็วในการโจมตี 2 วินาที
 
LV
Damage
ความแรง
HP
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Dark Elixir น้ำยาสีดำ
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 20 5,700 390 ไม่มี ไม่มี
2 24 6,200 450 60,000 7
3 28 6,700 510 70,000 8
           

ข้อมูลทหาร Lava Hound โกเลมหินสุดแกร่ง ตารางอัพเกรด

Lava Hound อึดมากแต่งเมื่อโดนโจมตีจนตายจะระเบิดออกมาเป็น โกเล็มไฟตัวเล็กๆ ประมาณ 4-6 ตัว