ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Dark ระดับตั้งแต่ 5 - 6 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุความมืด ระดับ 5-6 ดาว
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Archangel และ Fermion

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Chimara และ Zuratu

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon และ Grogen

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon Knight และ Ragdoll
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Occult Girt และ Nicki
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Oracle และ Giana
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Phoenix และ Jaara
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Valkyria และ Trinity
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Vampireและ Cadiz
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Ninja และ Han