ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Dark ระดับตั้งแต่ 4 - 5 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุความมืด ระดับ 4-5 ดาว
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Death Knight และ Dias
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Joker และ Liebli

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Lich และ Grego

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Nine tailed Fox และ Kamiya
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Magical Archer และ Bethony
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Phantom Thief และ Guillaume
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Pierret และ Luna
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Rakshasa และ Ran
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Succubus และ Isael
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylph และ Aschubel
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylphid และ Icares
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Undine และ Tilasha