ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Dark ระดับตั้งแต่ 1 - 4 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

 

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุลม ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Angelmon และ Dral  Angelmon

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Low Elemental และ Havana

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Fairy และ Sorin

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Garuda และ Rizak

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Howl และ Chacha

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Imp และ Garok

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Pixie และ Camaryn

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Salamander และ Decamaron

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Warbear และ Gorgo

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Amazon  และ Mara

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bearman และ Haken

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bounty Hunter และ Jamie

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Elemental และ Camules

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Eplkion Priest และ Rasheed

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Golem และ Maggi

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Griffon และ Varus

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Grim Reaper และ Thrain

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

็Harpu และ Seren

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpy และ Hellea

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Hellhound และ Shumar

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

High Elemental และ Jumaline

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inferno และ Drogan

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inugami และ Kro

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Living Armor และ Zinc

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Martial Cat และ Miho

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Mystic Witch และ Gina

ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Serpent และ Mantura
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Vagabond และ Jubelle
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Viking และ Janssen
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Werewolf และ Juitan
ตารางข้อมูล Dark Summoners ธาตุความมืด และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Yeti และ Kumae