ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Light ระดับตั้งแต่ 5 - 6 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุแสงสว่าง ระดับ 5-6 ดาว
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Archangel และ Artamiel

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Chimara และ Shan

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon และ Zerath

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon Knight และ Jager
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Occult Girt และ Lora
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Oracle และ Laima
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Phoenix และ Eludia
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Valkyria และ Akroma
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Vampireและ Julianne