ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Light ระดับตั้งแต่ 4 - 5 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุแสงสว่าง ระดับ 4-5 ดาว
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Death Knight และ Conrad
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Joker และ Flgaro

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Lich และ Halphas

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Nine tailed Fox และ Chamie
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Ninja และ Gin
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Phantom Thief และ Louis
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Pierret และ Eva
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Rakshasa และ Pang
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Succubus และ Aria
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylph และ Eredas
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylphid และ Mihael
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Undine และ Icasha
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Epikion Priest และ Lona
ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Magical Archer และ Chris