ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Light ระดับตั้งแต่ 1 - 4 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุแสงสว่าง ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Hellhound และ Shamar

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Howl และ Shushu

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Pixie และ Cheryl

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Salamander และ Sharman

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Viking และ Jansson

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Yeti และ Arkajan

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Amazon และ Lyn

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bearman และ Ahman

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bounty Hunter และ Walkers

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Elemental และ Priz

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Fairy และ Neal

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Garuda และ Teon

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Golem และ Groggo

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Griffon และ Shamann

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Grim Reaper และ Prom

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpu และ Sia

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpy  และ Kabilla

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

High Elemental และ Shren

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inferno และ Eludain

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Living Armor และ Silver

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inugami และ Balladeon

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Martial และ Xiao Ling

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Mystic Witch และ Linda

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Serent และ Elpuria

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Vagabond และ Darion

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Warbear และ Lusha

ตารางข้อมูล Light Summoners ธาตุแสงสว่าง และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Werewolf และ Eshir