ข้อมูล Summoners War: Sky Arena

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Water ระดับตั้งแต่ 5 - 6 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุลม ระดับ 5-6 ดาว
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Archangel และ Eladriel

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Chimara และ Lagmaron

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon และ Jamire

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon Knight และ Leo
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Occult Girt และ Charlotte
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Oracle และ Seara
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Phoenix และ Teshar
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Valkyria และ Katarina

 


Summoners War: Sky Arena เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Summoners War: Sky Arena ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.