ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Wind ระดับตั้งแต่ 4 - 5 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุลม ระดับ 4-5 ดาว
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Death Knight และ Briand
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Joker และ Lushen

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Lich และ Fuco

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Nine tailed Fox และ Arang
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Ninja และ Orochi
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Phantom Thief และ Julien
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Pierret และ Sophia
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Rakshasa และ Yen
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Succubus และ Selena
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylph และ Shimitae
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylphid และ Acasis
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Undine และ Delphoi
ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Vampire และ Argen