ข้อมูล Summoners War: Sky Arena

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Wind ระดับตั้งแต่ 1 - 4 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุลม ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Angelmon และ Gold  Angelmon
- Special Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษเมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up )
- Best Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษอีก 50% เมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Low Elemental และ Samour
- Sacred Water (โจมตีใส่ศัตรู และ ทำให้ติดสถานะลดความแรงในการโจมตี 20% เวลา 2 Turn)
- Crushing Rock (โจมตีติดต่อกัน 4 ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส 30% ทำให้ศัตรูติดสถานะลด Defense เวลา 2 Turn) 
- Leader Skill (เพิ่มค่า Critical Rate ให้กับ Monsters ทุกตัว 10%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Elemental และ Taharus
- Lightning Claw (สร้างความเสียหายด้วย Critical Hit จำนวน 2 Turn)
- Solid Blades (เพิ่มความแรงในการโจมตี กับ Critical  Rate 3 Turns และ เพิ่ม Attack Bar 50%)
- Assassinate ( สร้างความเสียหายกับศัตรูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 Turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Fairy และ Aeilene
- Gust (โจมตีศัตรูด้วยพายุ มีโอกาส 20% ติด Stuns 1 Turn )
- Purify (ฟื้นฟู Hp ของเป้าหมาย และลบสถานะผิดปกติให้ฝ่ายเราทุกตัว อัดตราการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับ Attack power )
- Spirit's Wrath (โจมตีใส่ศัตรูโดยความแรงจะเพิ่มขึนทุก 30% ต่อจำนวนสถานะผิดปกติของศัตรู)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Garuda และ Lindermen
- Onslaught (โจมตีศัตรูด้วยความเร็วและมีโอกาส ติด Stun 24%)
- Lighting Ball (ทำให้ติด Stuns)
- Triple Thunder (โจมตีศัตรูหลายตัวทำให้ติด Stuns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpu และ Seal
- Blackout kick (โจมตีเป็น Combo ใส่ศัตรู 2 ครั้ง แต่ครั้งมีโอกาส 50% ที่ศัตรูติดสถานะ ลดความแรงในการโจมตี)
- Shriek (โจมตีศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns และเพิ่มความแม่นยำให้เรา 50%)
- Whirlpool ( โจมตีศัตรูทุกตัว และลด Attack Bar 40%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpy และ Priea
- Rat Hunt ( โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 50% ที่จะลดค่าป้องกันของศัตรูลง)
- Crow Hunt (โจมตีใส่ศัตรูหลายตัวในครั้งเดียว)
- Boar Hunt (โจมตีศัตรู และ ลด Defense 2 turns )

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Hellhound และ Gamir
- Bite (โจมตีศัตรูและ ฟื้นฟู HP ให้เรา 30% ของ Damage ที่ทำได้)
- Double Attack (ช่วยโจมตีศัตรูต่อเนื้อง)
- Enrage (เมื่อ HP ต่ำจะเพิ่มค่า Attack)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Howl และ Chichi
- Attack (โจมตีศัตรู และเพิ่ม Attack Bar 20%)
- Dispel (ฟื้นฟู Hp ให้กับตัวละครฝ่ายเราที่เลือก 20% และ และลบสถานะอัตรายต่างๆ ที่ฝ่ายเราติดออกได้)
- Attack Heal (โจมตีสร้างความเสียหายและ จะฟื้นฟู Hp ให้ฝ่ายเราเท่ากัน Damage ที่ทำได้มาเฉลี่ยนให้เท่ากัน)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Imp และ Ralph
- Lighting Spear (โจมตีศัตรู และเพิ่มความเร็วในการโจมตี กับ Critical Hit)
- Heart Pierce (โจมตีใส่ศัตรูด้วยความแรงและ เพิ่มโอกาสติด Critical 50%)
- Violent Stab (โจมตีศัตรูทุกตัวด้วยความแรง 1 ครั้ง)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Pixie และ Shannon
- Spirit Ball (โจมตีด้วยพลัง Ball และมีโอกาสลดความแรงในการโจมตีของศัตรู 50% )
- Decelerate (โจมตีศัตรูทุกตัวและมีโอกาส 80% ติดสถานะ ลดความเร็วในการโจมตี)
- Pep talk (เพิ่มพลังโจมตี และ ป้องกันให้กับฝ่ายเราทุกตัว 3 Turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Salamander และ Lukan
- Lighting Shock (โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะลดพลังโจมตี 2 Turns)
- Sandstorm (สร้างพายุทรายโจมตี และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns)
- Regenerate (ลบสถานะผิดปกติ และฟื้นฟู HP จำนวนเท่ากับสถานะ ที่ลบได้)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Vagabond และ Roid
- Slash Rocks (โจมตีศัตรูความแรงจะเพิ่มขึ้นตามค่า MAX HP ของคุณ และมีโอกาส 40% ที่จะลดค่า Defense ของศัตรูลง)
- Slash Waves (โจมตีใส่ศัตรู และ มีโอกาสติด 30% ลดความแรงในการโจมตีศัตรู )
- Slash Wind (ลด Attack Bar เหลือ 0 และสร้าง Damage ตามอัตราส่วนของ MAX HP ของเรา และ เพิ่มโอกาสติด Critical 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Viking และ Walter
- Throwing Axe (โจมตีใส่ศัตรูและมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 tuns)
- Crushing Armor (โจมตีและ ลด Defense ศัตรู 2 Turn ความแรงเท่ากับอัตรส่วนของ HP ที่มีอยู่ปัจจุบัน)
- Firing  (โจมตีแบบสุ่ม 5 ครั้ง และมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Warbear และ Ramagos
- Thrash (โจมตีศัตรู และสร้างความเสียหายตามตามค่า Max Hp )
- Crouch (ฟื้นฟู HP 30% และเพิ่ม Defense 2 Turns )
- Clean Shot (โจมตีศัตรูความแรงจะเพิ่มขึ้นตามอัตรา Hp ที่เสียไป เมื่อโจมตีศัตรูตายจะได้โจมตีเพิ่มอีก 1 Turn)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Yeti และ Rakaja
- Slash Hook (โจมตีศัตรู 2 ครั้งทุกครั้ง ศัตรูจะมีโอกาสติดสถานะ 50%ลด ความเร็วในการโจมตี 1 Turns)
- Heavy Slash (โจมตีศัตรูสร้างความเสียหายและมีโอกาส 30% ติดสถานะ Stuns)
- Synergy (ฟื้นฟู HP กับให้ฝ่ายเรา อัตราฟื้นฟูขึ้นอยู่กับจำนวน ตัวละครฝ่ายเราที่เหลืออยู่)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Amazon  และ Hina
- Accurate Shot (โจมตีโดยเพิ่มโอกาสติด Critical Hit 30%)
- Piercing Arrow (ยิงธนูความแรงในการยิงเพิ่มตามอัตราค่า Max HP ศัตรู)
- Wind Shot (ยิงธนูอย่างต่อเนื่องที่จะถูกโจมตี)
- Leader Skill (เพิ่มอัดตรา Critical Rate ให้กับ Monster ฝ่ายเราทุกตัว 13%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bearman และ Dagorr
- Uppercut (มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูหยุดการโจมตี 1 Turn)
- Cry of Battlefield (เพิ่มพลังโจมตีให้รับฝ่ายเราทุกตัว 2 Turn และลบสถานะผิดปกติ)
- Flashing Strike (โจมตีใส่ศัตรูทุกตัว และลด Attack Bar 20%)
- Leader Skill (เพิ่มพลังป้องกันให้กับ Wind ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bounty Hunter และ Roger
- Bull's Eye (โจมตีด้วยยิงกระสุน แบบเจาะเกราะ โอกาสติด 20% ที่จะโจมตีโดยไม่สนค่า Defense ของศัตรู )
- Arrow of purification (โจมตีใส่ศัตรูด้วยธนู และลบสถานะเพิ่มความสามารถของศัตรู 1 อย่าง)
- Trigger Happy (โจมตีศัตรูทุกตัวตัว และจะโจมตีต่อเนื้อง 4 ครั้ง)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Eplkion Priest และ Michelle
- Adsord Mana (โจมตีสร้างความเสียหายตามสัดส่วน Max HP และฟื้นฟู HP 30% ของ Damage)
- Block Flow (ฟื้นฟู HP ให้ฝ่านเรา ทุกตัวอัดตราฟื้นขึ้นอยู่กับ Attack power และ หยุดระยะเวลาสถานะผิดปกติชั่วคราว)
- Mana Shirld (ชุบชีวิต 1 ตัวละครฟื้นฟู HP 25% แต่หยุด 2 turn และ ฟื้นฟู HP ตัวละครทุกตัว 15% )

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Golem และ Ragion
- Impact (โจมตีใส่ศัตรูทำให้ติด stuns และมีโอกาส 25% ที่จะเพิ่มความแรงตามค่า Defense ของเรา)
- Iron Defense (เพิ่ม Defense ?% กับ ความเร็ว 50% และ เพิ่มความต้านทานต่อการติดสถานะผิดปกติ)
- Barrier (ติดตัวช่วยลดความเสียหายจาก Damage 40% เมื่อมี HP น้อยกว่า 50%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Griffon และ Bernard
- Snatch (โจมตีใส่ศัตรูและเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเรา)
- Body Slam (โจมตีศัตรู และทำให้ติดสถานะนะ ลดAttack power และ Defense เวลา 2 Turns)
- Tailwind (เพิ่มหลอด Attack Bar 30% ให้กับฝ่ายเราทุกตัว และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 2 Turns)
- Leader Skill (เพิ่มพลังโจมตีให้กับ Wind ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Grim Reaper และ Hiva
- Grim Scythe (เมื่อโจมตีใส่ศัตรูแล้วตายจะได้รับ Turn ในการเล่นเพิ่ม)
- Deadly Swing (สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดถ้าศัตรูตัวไหน HP ตำกว่า 30% ถูกโจมตีแบบ Critical Hit)
- Deadly Penalty (โจมตีด้วยพายุอย่างรุนแรง 4 ครั้ง 1 เป้าหมาย)
- Leader Skill (เพิ่มพลังโจมตีให้กับ Wind ฝ่ายเราทุกตัว 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

High Elemental และ Moria
- Cross Attack (โจมตี และมีโอกาสสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง 3 Turns โอกาส ติด 20%)
- Soul Split (โจมตีใส่ศัตรูด้วยพลังวิญญาณ ถ้าทำให้ศัตรูตามจะได้ฟื้นฟู HP 35%)
- Concentrated attack (โจมตีใส่ศัตรูเมื่อตัวละครฝ่ายเราตีติด Critical Hit รอ 5 Turn ใช้ได้ 1 ครั้ง)
- Leader Skill (เพิ่มโอกาสติด Critical  ให้กับ Wind ฝ่ายเราทุกตัว 23%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inferno และ Andunl
- Tunder Smash (โจมตีศัตรูด้วย Critical Hit และช่วยเพิ่ม Attack Bar 20%)
- Hell Lighting (โจมตีศัตรูทุกตัว และมีโอกาส 50% ติดสถานะลดความแรงในการโจมตีลง 2 Turns)
- Hell Blow (โจมตีด้วยการระเบิดอย่างรุนแรง)
- Leader Skill (เพิ่มโอกาสติด Critical  ให้กับ Wind ฝ่ายเราทุกตัว 23%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inugami และ Ramahan
- Scratch (โจมตีใส่ศัตรู มีโอกาส 50% ที่ศัตรูจะติดสถานะลดค่าป้องกัน )
- Seize (โจมตีใส่ศัตรู และลบสถานะ เพิ่มความสามารถต่างๆ ของศัตรู)
- Smother (โจมตีและสร้างความเสียหายให้กับศัตรุที่อ่อนแอ ยิงศัตรู HP น้อยยิ่งตีแรง)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Living Armor และ Copper
- Pulverize (โจมตีใส่ศัตรู โดยความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ของเรา และมีโอกาส 15% ติด Stuns)
- Spinning Smash (โจมตีใส่ศัตรูทุกตัว Damage เพิ่มขึ้นตาม Defense )
- Tunder Strike (โจมตีศัตรู และมีโอกาส 50% โจมตีทะลุ Defense ของศัตรู)
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Magical Archer และ Ardella
- Magic Arrow (โจมตีด้วยธนูเวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจากปกติ 15%)
- Light Arrow (ยิงธนูโจมตีศัตรูโดยความแรงจะเพิ่มขึ้นตามค่า Attack speed)
- Keenness (เพิ่ม Critical Rate 25% และจะเพิ่มขึ้นอีกเมือค่า HP ของเราลดลง)
- Leader Skill (เพิ่มความแรงในการโจมตีให้กับธาตุ  Wind ฝ่ายเราทุกตัว 35%)
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Martial และ Naomi
- Energy Punch (โจมตีศัตรู และมีโอกาส 25% ติด Stuns)
- Chain Attack (โจมตีศัตรู และลดค่า Attack Bar ลง 25%)
- Tiger's Appearance (ติดตัวเมื่อเราติดสถานะผิดปกติ จะเพิ่มค่า Critical ให้เรา 25%)
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Mystic Witch และ Silia
- Crow Summoing (เรียกนกโจมตีศัตรุและมีโอกาส 50% ทีจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 1 Turn)
- Jealousy (โจมตีศัตรูทุกตัวและ ศัตรูเป้าหมายจะโดน Damage เพิ่มอีก 30%)
- Curse (ป้องกันความเสียหายจากสถานะผิดปกติ และมีโอกาส 80% ที่จะฟื้นฟูค่า HP)
- Leader Skill (เพิ่มค่า Resistance 26% ให้ฝ่ายเรา ใน Arena)
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Serpent และ Erneda
- Somic Boom (โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะลบสถานะที่มีประโยชน์ต่างของศัตรูออก)
- Tunder Blast (โจมตีศัตรูความแรงเพิ่มตามอัตราส่วนของ Max HP และลด Attack Speed ของศัตรูลง 2 Turns)
- Blessing (ลด Damage ที่เกิดจะธาตุไฟ 50%)
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว
Werewolf และ Shakan
- Merciless Claws (โจมตีศัตรูและห้ามไม่ให้ฟื้นฟู HP 1 Turns)
- Surprise Attack (โจมตีศัตรู 2 ครั้งและมีโอกาส 30% ติด Stun 1 Turn)
- Disdain (ติดตัว ถ้ามี HP สูงกว่าศัตรู จะโจมตีแรงขึ้นโดยเพิ่ม Damage จาก MaxHP 15%)
 

 


Summoners War: Sky Arena เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Summoners War: Sky Arena ตารางข้อมูล Wind Summoners ธาตุลม และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.