ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Water ระดับตั้งแต่ 5 - 6 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุน้ำ ระดับ 5-6 ดาว
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Archangel และ Ariel

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Chimara และ Taor

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon และ Verad

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Dragon Knight และ Chow
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Occult Girt และ Anavel
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Oracle และ Praha
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Phoenix และ Sigmarus
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว
Valkyria และ Camilla