ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Water ระดับตั้งแต่ 4 - 5 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุน้ำ ระดับ 4-5 ดาว
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Death Knight และ Fedora
- Deadly Blow ระเบิดใส่ศัตรู มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้ 2 Turns
- Check and Destroy โจมตี 2 ครั้ง และมีโอกาส 50% ของทุกการโจมตี ที่ให้ศัตรูอ่อนแอ ลดทั้ง Attack และ Defense
- Decline ป้องกันพวกของเราทุกตัว ไม่ให้ตาย 1 Turn
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Joker และ Sian
- Flying Card โจมตีศัตรู และมีโอกาส 75% ห้ามศัตรูฟื้นฟู HP 2 turns
- Surprise Box โจมตีศัตรูทุกตัว และสุ่มติดสถานะอ่อนแอ
- Revival Magic ติดตัว ทำให้เป็นอมตะ และไม่ติดสถานะใดๆ 1 Turn เมื่อใกล้ตาย HP เหลือ 25%
- Leader Skill เพิ่มค่า HP ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 33% ใน Dungeons

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Lich และ Rigel
- Soul Summoning โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 75% ลด Attack Speed
- Deadly Tiuch สุ่มโจมตีศัตรูหลายครั้ง และทำให้ติดสถานะอ่อนแอ ลด Attack Speed และ แช่ศัตรู 1 turn
- End of Evolution ติดตัว สร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานะ Freeze, Stun และ Sleep
- Leader Skill เพิ่มค่า HP ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 33% ใน Arena

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Nine tailed Fox และ Soha
- Will-0'-the-Wisp โจมตีใส่ศัตรู 3 ครั้ง และมีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 turns
- Soul Snatcher โจมตี และฟื้นฟู Hp เท่ากับ Damage ที่ทำได้
- Cleanse โจมตีศัตรูทุกตัว และลบ บัพเพิ่มความสามารถต่างๆ ของศัตรูทุกตัว
- Leader Skill เพิ่มค่า Attack Power ให้กับ Monster ธาตุ Water ฝ่ายเราทุกตัว 40% 
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Ninja และ Susano
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Phantom และ Luer
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Pierret และ Julie
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Rakshasa และ Su
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Succubus และ Lzaria
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylph และ Tyron
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Sylphid และ Lumirecia
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Undine และ Mikene
ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว
Vampire และ Liesel