ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Water ระดับตั้งแต่ 1 - 4 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุน้ำ ระดับ 1-4 ดาว

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Angelmon และ Blue Angelmon
Skill
- Special Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษเมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up )
- Best Ingredient (เพิ่มค่า Xp ให้พิเศษอีก 50% เมื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ Power up)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Low Elemental และ Tigresse
Skill
- Sacred Water (โจมตีใส่ศัตรู และ ทำให้ติดสถานะลดความแรงในการโจมตี 20% เวลา 2 Turn)
- Crushing Rock (โจมตีติดต่อกัน 4 ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส 30% ทำให้ศัตรูติดสถานะลด Defense เวลา 2 Turn) 
- Leader Skill (เพิ่ม Hp ให้ฝ่ายเรา 15%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Elemental และ Daharenos
Skill
- Icy Claw (สร้างความเสียหายด้วย Critical Hit จำนวน 2 Turn)
- Element Explosion (สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีธาตุ สร้างเสียหาตามจำนวน Hp ศัตรูยิ่ง Hp มากยิ่งเสียมาก)
- Shadow Defense ( สร้างโล่ห์รับ Damage 100% เท่ากับ Max HP 3 turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Garuda และ Konamiya
- Onslaught (โจมตีศัตรูด้วยความเร็วและมีโอกาส ติด Stun 24%)
- Resurge (เพิ่มค่าโจมตี, Attack Bar และความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายเรา 1 Turn)
- Peace (ลบ effect ที่เป็นอันตรายกับฝ่านเรา และ ฟื้นฟู HP 15%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpu และ Sisroo
- Blackout kick (โจมตีเป็น Combo ใส่ศัตรู 2 ครั้ง แต่ครั้งมีโอกาส 50% ที่ศัตรูติดสถานะ ลดความแรงในการโจมตี)
- Deadly Dart (โจมตีศัตรูและ ฟื้นฟู Hp ให้ตนเอง 2 Turns)
- Frozen Field ( โจมตีศัตรูทุกตัวและ ลดความเร็วในการโจมตีศัตรูลง 2 Turns )

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Halhound และ Tarq
- Bite (โจมตีศัตรูและ ฟื้นฟู HP ให้เรา 30% ของ Damage ที่ทำได้)
- Ambush (โจมตีศัตรู และเพิ่มความเร็วในการโจมตี ความแรงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ Attack Speed)
- Group Hunt (ช่วยโจมตีเสริมให้กับฝ่ายเรา)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Howl และ Lulu
- Attack (โจมตีศัตรู และเพิ่ม Attack Bar 20%)
- Heal (ฟื้นฟู Hp ให้กับตัวละครฝ่ายเราที่เลือก 20% และ และลบสถานะอัตรายต่างๆ ที่ฝ่ายเราติดออกได้)
- Heal Dispel (ฟื้นฟู Hp ให้กับตัวละครฝ่ายเราทั้งหมด 20% และ และลบสถานะอัตรายต่างๆ ที่ฝ่ายเราติดออกได้)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Imp และ Fynn
- Icy Spear (โจมตีศัตรู และเพิ่มความเร็วในการโจมตี กับ Critical Hit)
- Ice Ball (แช่แข็งศัตรู 1 Turn )
- Violent Stab (สร้างความเสียหายต่อเนื่อง ด้วย Critical Hit)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Pixie และ Kacey
- Spirit Ball (โจมตีด้วยพลัง Ball และมีโอกาส ติดสถานะ เปลี่ยน Land ศัตรู)
- Decelerate (โจมตีศัตรูทุกตัวและมีโอกาส 80% ติดสถานะ ลดความเร็วในการโจมตี)
- Shooting Star (เรียกดาวตกโจมตีใส่ศัตรูแบบสุ่มเป้าหมายใส่ศัตรู)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Salamander และ Kaimann
- Glacial Shock (โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะลดพลังโจมตี 2 Turns)
- Stomp (สร้าง Damage และลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู 2 Turns)
- Glacial Crash (แช่แข็งเป้าหมายและลดค่า Defense  1 Turn)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Vagabond และ Allen
- Slash Rocks (โจมตีศัตรูความแรงจะเพิ่มขึ้นตามค่า MAX HP ของคุณ และมีโอกาส 40% ที่จะลดค่า Defense ของศัตรูลง)
- Taunting Strike (โจมตีใส่ศัตรู และ มีโอกาสติด 70%ดึงดูดให้ศัตรูเข้ามาโจมตีตัวเอง )
- Strong Will (ติดตัว เมือ HP ต่ำกว่า 30% จะได้รับ Damage ลดลง 50%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Viking และ Huga
- Throwing Axe (โจมตีใส่ศัตรูและมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 tuns)
- Multiple Throw (สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงด้วยขวาน)
- Slaughter  (เพิ่ม Critical Rate 10%  และ  Critical Hit อีก 25%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Yeti และ Kunda
- Slash Hook (โจมตีศัตรู 2 ครั้งทุกครั้ง ศัตรูจะมีโอกาสติดสถานะลด ความเร็วในการโจมตี 1 Turns)
- Heavy Slash (โจมตีศัตรูสร้างความเสียหายและมีโอกาส 30% ติดสถานะ Stuns)
- Wall of Ice (สร้างเกราะป้องกันการติดสถานะต่างๆ และมีโอกาส 30% สะท้อน Damage ใส่ศัตรูที่เสกสถานะใส่เรา)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Amazon และ Elln
- Accurate Shot (โจมตีโดยเพิ่มโอกาสติด Critical Hit 30%)
- Ice Arrow (ยิงธนู 2 ดอกโจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 25% ติดสถานะแช่แข็ง 1 Turn)
- Meteor Shot (โจมตีศัตรูทุกตัว 4 ครั้ง และมีโอกาส 75% ลดอัตราการโจมตีของศัตรูลง 15% )
- Leader Skill (เพิ่มความแม่นยำให้กับ Monsters 22%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Bounty Hunter และ Wayne
- Bull's Eye (โจมตีด้วยยิงกระสุน แบบเจาะเกราะ โอกาสติด 20% ที่จะโจมตีโดยไม่สนค่า Defense ของศัตรู )
- Chain Fire (โจมตีใส่ศัตรูด้วยธนู 2 ดอก และมีโอกาศโจมตีอีกครั้ง 25%)
- Ready to Ambush (เพิ่ม Attack Bar ให้กับฝ่ายเรา 30% และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 2 Turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Eplkion Priest และ Rina
- Adsord Mana (โจมตีสร้างความเสียหายตามสัดส่วน Max HP และฟื้นฟู HP 30% ของ Damage)
- Fill (ฟื้นฟู HP ให้ฝ่านเรา 2 ตัว ที่มี HP ต่ำสุด ฟื้นฟู 25% และ 15% )
- Mana Shirld (เมื่อโดนโจมตีด้วย Critical Hit จะสร้างโลห์ป้องกัน มีค่าป้องกันเท่ากับ Max HP 20%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Fairy และ Elucia
- Aqua Hurricane (โจมตีศัตรูด้วยพายุน้ำแข็ง มีโอกาส 20% ติด แข่แข็ง 1 Turn )
- Purify (ฟื้นฟู Hp ของเป้าหมาย และลบสถานะผิดปกติให้ฝ่ายเราทุกตัว อัดตราการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับ Attack power )
- Sleep Spell (เสกให้ศัตรูหลับ 2 Turns )

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Grim Reaper และ Hemos
- Grim Scythe (เมื่อโจมตีใส่ศัตรูแล้วตายจะได้รับ Turn ในการเล่นเพิ่ม)
- Plague (โจมตีใส่ศัตรูทุกตัวมีโอกาส 80% ทำให้ติดโรคและเสีย Hp ต่อเนื่อง 2 Turns)
- Frozen Soul (แช่แข็งศัตรู 1 Turns และลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูลง 3 Turns )
- Leader Skill (เพิ่มพลังโจมตีให้กับ Monster สาย Water 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Harpy และ Ramira
- Rat Hunt ( โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 50% ที่จะลดค่าป้องกันของศัตรูลง)
- Fox Hunt (โจมตีใส่ศัตรูและทำให้ติด Stuns)
- Bear Hunt (โจมตีศัตรูด้วยความแม่นยำ และมีโอกาสติด Critical Hit)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Inugami และ Icaru
- Scratch (โจมตีใส่ศัตรู มีโอกาส 50% ที่ศัตรูจะติดสถานะลดค่าป้องกัน 2 Turns)
- Team Up (เพิ่มความแรงในการโจมตีศัตรูให้กับทีมของเรา)
- Counterattack (โจมตีใส่ศัตรู และสวนกลับเมื่อถูกโจมตี ระยะเวลา 1 Turn)
- Leader Skill (เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับ Monster สาย Water 30%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Living Armor และ Nickel
- Pulverize (โจมตีใส่ศัตรู โดยความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ของเรา และมีโอกาส 15% ติด Stuns)
- Spinning Smash (โจมตีใส่ศัตรู ทุกตัวโดยความแรงจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ของเรา)
- Glacier Armor (ติดตัว สร้างเกราะป้องกัน และเมือถูกโจมตีศัตรูมีโอกาส 50% ที่จะโดนลด ความเร็วในการโจมตีลง 2 turns)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Magical Archer และ Sharron
- Magic Arrow (โจมตีด้วยธนูเวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจากปกติ 15%)
- Wedge Arrow (ร่ายเวทย์ใส่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาส 50%ที่จะลด ความเร็วในการโจมตีของศัตรูลง 2 Turns)
- Arrow of water (โจมตีด้วยศัตรู 3 ครั้ง และมีโอกาสติด Stun 15% โดย Damage จะเพิ่มขึ้นตามค่า Defense)
- Leader Skill (เพิ่มความแรงในการโจมตีให้กับ Monsters ธาตุ  Water ฝ่ายเราทุกตัว 35%)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Martial Cat และ Mina
- Energy Punch (โจมตีศัตรู และมีโอกาส 25% ติด Stuns)
- Chain attack (โจมตีต่อเนื่องและ ลด Attack Bar 15%)
- Head to Head (เพิ่มดอกาสติด Critical Hit 50% ให้กับเรา ถ้าศัตรูไม่ได้ติดสถานะผิดปกติ )

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Mystic Witch และ Megan
- Crow Summoing (เรียกนกโจมตีศัตรุและมีโอกาส 50% ทีจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 1 Turn)
- Toad Poison (โจมตีศัตรูด้วยพิษและลบสถานะบวกพลังต่างๆ ของศัตรู และมีโอกาส 75% ห้ามบวกพลัง 1 Turn)
- Spell of Strengthening (เพิ่ม Attack Bar เพิ่มความแรงในการโจมตี และ ป้องกันให้กับฝ่ายเราทุกตัว 2 turn)
- Leader Skill (เพิ่มความแรง 21% ให้ฝ่ายเรา ใน Arena)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Warbear และ Dagora
- Thrash (โจมตีศัตรู และสร้างความเสียหายตามตามค่า Max Hp )
- Crouch (ฟื้นฟู HP 30% และเพิ่ม Defense 2 Turns )
- Spirit's Will (ติดตัวฟื้นคืน HP 20% ของ Hp ที่เหลืออยู่ครั้งสุดท้ายก่อนตาย)
- Leader Skill (เพิ่ม HP ให้กับ Monsters ฝ่ายเราทุกตัว)

ตารางข้อมูล Water Summoners ธาตุน้ำ และ Awaken ระดับ 1-4 ดาว

Werewolf และ Vigor
- Merciless Claws (โจมตีศัตรูและห้ามไม่ให้ฟื้นฟู HP 1 Turns)
- Predator's Cry (ฟื้นฟู HP ให้ฝ่ายเรา 15% และเพิ่มความเร็วในการโจมตี เวลา 2 Turns )
- Shred (โจมตีศัตรู 3 ครั้งและมีโอกาส 35% ติดสถานะลด Defense 3 Turns)