ข้อมูลทหาร Barbarian ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Barbarian ตารางอัพเกรด

ข้อมูลทหาร Barbarian ตารางอัพเกรด

Barbarian ทหารแนวหน้าโจมตีภาคพื้นดิน ราคาถูกมาก เหมาะกันการใช้ต่อสู้แนวหน้า หรือค้นหากับดัก

โจมตีระดับพื้น
พื้นที่ความจุทหาร ใช้ 1 
เวลาฝึก 20 วินาที
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 16 
ความเร็วในการโจมตี 4 วินาที
LV
Damage
ความแรง
Cost
ราคา
Cost Upgrade
ราคาอัพเกรด ใช้ Elixir น้ำยาสีม่วง
Lv ของตึกอัพเกรดที่ต่องใช้
Laboratory 
1 8 25 ไม่มี ไม่มี
2 11 40 50,000 1
3 14 60 150,000 3
4 18 80 500,000 5
5 23 100 1,500,000 6
6 26 150 4,500,000 7