ข้อมูล Summoners War: Sky Arena

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Fire ระดับตั้งแต่ 5 - 6 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุไฟ ระดับ 5-6 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Archangel และ Velajuel

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Chimera และ Kuken

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Dragon และ Zaiross

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Dragon Knight และ Laika

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Occult Girl และ Rica

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Oracle และ Juno

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Phoenix และ Perna

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Valkyrja และ Vanessa

 


Summoners War: Sky Arena เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Summoners War: Sky Arena ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 5-6 ดาว

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.