ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

โดยตารางนี้จะบอกถึงความสามารถของ Summon ธาตุ Fire ระดับตั้งแต่ 4 - 5 ดาว ในแต่ละตัวว่ามีค่า Stats มากน้อยขนาดไหนและสามารถทำการ Awaken ไปเป็น Summon ตัวไหน พร้อมภาพ Skill ของ Summon นั้นด้วย

ตารางช้อมูล Summoners ธาตุไฟ ระดับ 4-5 ดาว

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Death Knight และ Arnold
- Deadly Blow ระเบิดใส่ศัตรู มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้ 2 Turns
- Deadly Wave โจมตีศัตรูแบบกลุ่มโดยความเสียหายขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ HP ของเรา และมีโอกาส 75% ลด Attack power
- Extortion โจมตีและขโมย HP ของศัตรู 30% ของค่า Max HP ของคุณ

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Epikion Priest และ Chioe
- Absord Mana โจมตีความแรงขึ้นอยู่กับ Max HP และฟื้นฟู 30% จาก Damage ที่ทำได้
- Fill ฟื้นพู HP ให้ฝ่ายเรา 2 ตัวที่ต่ำสุด 25% และ 15% 
- Fanatic สร้างเกราะป้องกับฝ่ายเราป้องกันการโจมตี 1 Turn และ ป้องกันการติดสถานะผิดปกติ อื่นๆ อีก 2 Turns
- Leader Skill เพิ่มค่า Defence ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 27% ใน Arena

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Joker และ Jojo
- Flying Card โจมตีศัตรู และมีโอกาส 75% ห้ามศัตรูฟื้นฟู HP 2 turns
- Surprise Bomb โจมตีศัตรูทุกตัว และมีโอกาส 50% ติดสถานะระเบิดซึ่งจะระเบิดภายใน 2 Turns
- Fire Magic สร้างกำแพงไฟ สร้างคสามเสียหายต่อเนื้อง 3 Turns
- Leader Skill เพิ่มค่า Defence ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 33% ใน Dungeons

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Lich และ Antares
- Soul Summoning โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 75% ลด Attack Speed
- Sinkhole โจมตีศัตรูทั้งหมด และฟื้นฟู HP 30% จากความเสียหายที่ทำได้
- Transcendance ติดตัว มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Turn พิเศษในการเล่นเพิ่ม 1 Turn
- Leader Skill เพิ่มค่า Critical Rate ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 24% ใน Arena

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Nine-tailed Fox และ Shihwa
- Will-0'-the-Wisp โจมตีใส่ศัตรู 3 ครั้ง และมีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 turns
- Enchant มีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูหลับ 2 Turns
- Phantom Light โจมตีศัตรู 5 ครั้ง และพื้นฟู 50% จากความเสียหายที่ทำได้
- Leader Skill เพิ่มค่า Attack Power ให้กับ Monster ธาตุ Fire ฝ่ายเราทุกตัว 40% 

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Ninja และ Garo
- Ninja Stars โจมตีและสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรู 1 Turn
- Dragon Attack โจมตีศัตรู 2 ครั้ง และมีโอกาส 25% ที่จะทำใส่ศัตรูติด Stun
- Narrow Escape ติดตัว มีโอกาส 50% ที่จะได้รับการชดเชย ค่า Damage ที่สร้างความเสียหายให้เราตาย ให้เรารอดพ้นจากความตายได้
- Leader Skill เพิ่มค่า Attack Speed ให้กับ Monster ธาตุ Fire ฝ่ายเราทุกตัว 30%

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Phantorm Thief และ Jean
- Scene of the Crime โจมตีและมีโอกาสทำให้ศัตรูติด Stun 20%
- Surprise Visit โจมตี โดย เพื่อค่า Critical Rate 30% และ Stun
- Old Grudge เพิ่มอัตราการโจมตี 50% เมื่อมี HP มากกว่า 50%
- Leader Skill เพิ่มค่า Resistance ให้กับ Monster ฝ่ายเราทุกตัว 40% ใน Arena

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Pierret และ Clara
- Double Shot โจมตี 2 ครั้ง มีโอกาส 30% ลบ บัพเพิ่มความสามารถต่างๆ ของศัตรู
- Flame Shot โจมตีใส่ศัตรู และมีโอกาส 80% ลด Attack Power ของศัตรูลง 2 Turns
- Wheel of fire โจมตีศัตรูทุกตัว 3 ครั้ง และมีโอกาส 20% ที่ศัตรูจะติด Stun และ ไฟไหม้
- Leader Skill เพิ่มค่า Resistance ให้กับ Monster ฝ่ายเราทุกตัว 30%

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Rakshasa และ Hwa
- Swing โจมตีและ มีโอกาส 50% ลดค่า Attack Speed ของศัตรู
- Burning Swing โจมตีและ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns
- Burning Whip ติดตัว มีโอกาส 20%  ลด ค่า Attack Bar ศัตรู 25% กับ ติดสถานะ Strikes (หยุดนิ่ง)

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Succubus และ Akia
- Dreamy Invitation โจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูติด Sleep
- Twisted Joy เมื่อศัตรูมีค่า Hp ที่ตำเราจะสามารถกูคือ Damage 30% กลับมาเป็น HP ได้
- Brutal End โจมตีศัตรูทุกตัว และ ทำให้ไม่สามารถฟื้นฟู Hp ได้ 2 Turns
- Leader Skill เพิ่มค่า Accuracy ให้กับ Monster ฝ่ายเราทุกตัว 40% ใน Arena

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Sylph และ Baretta
- Spirit Throw โจมตีศัตรูโดยเพิ่ม Critical Rate 30% และ Turn ต่อไปโจมตีแบบ Critical Hit
- Turbulence ทำให้ Attack Bar ของศัตรู เหลือ 0
- Phoenix's Fury โจมตีใส่ศัตรู และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns
- Leader Skill เพิ่มค่า Attack Speed ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 19%

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Sylphid และ Fria
- Fiery Cut โจมตีและมีโอกาส 30% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns
- Fiery Tornado โจมตีศัตรูทุกตัว และเพิ่มค่า Attack Bar ฝ่ายเราทุกตัว 20%
- Sacrifice เสียสละ HP เพื่อไปฟื้นฟู HP ให้กับฝ่ายเราทุกตัว และจะใช้ให้อัตโนมัติก่อนเราตาย

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Undine และ Atenai
- Fire Drop โจมตีและสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 Turns ถ้าโจมตีศัตรูบนพื้นจะเป็น Critical Hit
- Fire Frenzy โจมตีศัตรูทุกตัว และฟื้นฟู Hp ให้ฝ่ายเราตัวที่ HP ต่ำ 20%
- Share Life แชร์ HP ของตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดให้เท่ากัน และ ฟื้นฟู 10%
- Leader Skill เพิ่มค่า Defense ให้กับ Monster ธาตุ Fire ฝ่ายเราทุกตัว 40%

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Vampire และ Verdehile
- Vampire Bat โจมตี 2 ครับ และฟื้นฟู HP ให้ตัวเอง 30% จาก Damage ที่ทำได้
- Noble Agreement ได้รับ Critical Rate โบนัส และ โจมตีด้วยการระเบิดใส่ศัตรู
- Boiling Blood เมื่อโจมตีติด Critical เพิ่ม Attack Bar ให้กับฝ่ายเราทุกตัว 20%
- Leader Skill เพิ่มค่า Attack Speed ให้กับ Monster ฝ่ายเราทุกตัว 28% ใน Dungeons

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Samurai และ Jun
- Wield โจมตีและมีโอกาส 50% ลดDefense ศัตรูลง 2 Turns
- Double Slash โจมตีศัตรู 2 ครั้งและจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 2 Turns ถ้าเราตีติด Critical Hit
- Flame Slash โจมตีศัตรูทุกตัว และ มีโอกาส 40% ที่จะลด Attack Power ของศัตรูลง 2 Turns

ตารางข้อมูล Fire Summoners ธาตุไฟ และ Awaken ระดับ 4-5 ดาว

Kung Fu Girl และ Hong Hua
- Energy Ball โจมตีศัตรูด้วยพลังบอล และมีโอกาส 25% ที่จะโจมตีต่อด้วย Skill (Shadowless Kick)
- Shadowless Kick โจมตีศัตรู 2 ครั้ง และมีโอกาส 40% ลบบัพเพิ่มความสามารถของศัตรู
- Fire Dragon Attack โจมตีศัตรู 4 ครั้ง และสร้างความเสียหาต่อเนื่องอีก 1 Turn