ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Skill พิเศษของ Pet แต่ละตัว โอกาสได้รับ Skill ต้องทำการให้อาหาร และสุ่ม Skill จนกว่าจะเจอครับ 

ชื่อ Pet ความสามารถ
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Gale Fox (สุนัขจิ้งจอก)
Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Stun : ทำให้ศัตรูติดสถานมึน

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

EVA+50 : เพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ครับละครของเราอีก 50

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Polar Penguin (เพนกวิน)
Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Freeze : แช่แข็งศัตรู เมื่อโดนโจมตีจะแรงขึ้น 2 เท่าแต่โดน Skill ไฟไม่ลด

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

DEF+60 : เพิ่มค่า เกราะป้องกัน อีก 60

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Psychic Dog (สุนัข)

Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Seal : ห้ามศัตรูใช้ Skill ใส่เรา

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

BRK+150 : เพิ่มอัดตราการโจมตี แบบเจาะเกราะ 150

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Rice Ball (ข้าวปั้น)

Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Heal : ฟื้นฟู Hp ให้กับเรา

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

HP+60 : เพิ่ม Max HP ให้เราอีก 60

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Slime (ปีศาจเมือกเขียว)

Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Poison : ทำให้ศัตรูติดพิษเสีย Hp ไปเรื่อยๆ

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Res+50 : ลดอัดตราการโจมตีแบบ Critical ของศัตรู

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Toad King (ราชากบ)

Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Weaken : ทำให้ศัตรูติดสถานะ อ่อนแอ

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

SPD+10 : เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

Vampire Bat (ค้างคาวดูดเลือด)

Skill Active
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง
Bloodsuck : ดูดเลือดศัตรูมาเป็นของเรา

Skill Passive

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง

CRT+150 : เพิ่มอัตราการโจมตีแบบ Critical 150

 

 

Skill  Pet ทั่วไปสามารถสุ่มได้ทุกตัว โอกาสได้รับ Skill ต้องทำการให้อาหาร และสุ่ม

ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Attack : โจมตีใส่ศัตรู ความแรง 50% โอกาสติด 20%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Defense : ป้องกันการโจมตีจากศัตรู โอกาสติด 10%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Ferocity : เพิ่ม Attack +5%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Ferocity : เพิ่ม Attack +10%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Firmness : เพิ่ม Defense +30
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Fury : เพิ่ม Critical +50
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Fury : เพิ่ม Critical +100
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Wisdom : เพิ่มหลอด SP +10
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Wisdom : เพิ่มหลอด SP +20
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Vitality : เพิ่มค่า Max HP +5%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Vitality : เพิ่มค่า Max HP +10%
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Accuracy : เพิ่มค่า Hit ความแม่นในการโจมตี 100
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Toughness : เพิ่มค่า Res(ลดอัดตราการโจมตีแบบ Critical ของศัตรู) +50 
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Armor Break : เพิ่มค่า Break+100
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Dexterity : เพิ่มค่า EVA หลบหลีก +50
ข้อมูล Skill ของ Pet สัตว์เลี้ยง Improved Gale : เพิ่มค่า Speed ความเร็ว +10