ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter เป็นชุดตัวละครระดับสูงหาตีบวกได้ยากมาก ต้องเป็น Vip ระดับ 3 จึงจะสามารถหาซื้อได้ที่ Shop

ชุดตัวละคร Senior Fighter ข้อมูลความสามารถ
ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Butty
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความอึด
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.4 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 21 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 9 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Guan Yu
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความแรงในการโจมตี จุดอ่อน เคลื่อนที่ช้าหลบหลีกต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Wind วิชาลม ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Strength)
Dexterity: 14 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.7 Dexterity)
Strmina: 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.4 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 17 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Lu Bu
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความสมดุลอย่างมาก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Genjutsu วิชาภาพลวงตา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strength)
Dexterity: 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Dexterity)
Strmina: 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Monkey King
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความเร็วนิดหน่อย
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Wind วิชาลม ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strength)
Dexterity: 27 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 14 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Muerte
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : เน้นความอึดเป็นหลัก ความแรงในการโจมตีอ่อน
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Genjutsu วิชาภาพลวงตา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strength)
Dexterity: 27 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 29 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 10 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 22 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Naruto
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Fire ไฟ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strength)
Dexterity: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Bunny Girl
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการต่อสู้
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Cursed Seal jutsu ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Dexterity)
Strmina: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 10 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 18 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Cao Cao
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : เน้นความสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strength)
Dexterity: 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Griffin
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการต่อสู้ จุดอ่อนโจมตีเบา
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Genjutsu วิชาภาพลวงตา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strength)
Dexterity: 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 15 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 12 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Kaka
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการต่อสู้ จุดอ่อนไม่อึด Hp น้อย
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 10 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 18 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Sai Fon
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความแรงในการต่อสู้
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Water วิชาน้ำ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strength)
Dexterity: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 15 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Cheese Killer
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Devil king
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Cursed Seal Jutsu ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 16 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Kid Bongo
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความอึดในการต่อสู้
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Cursed Seal Jutsu ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 20 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 15 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 8 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Little Larsen
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความรุนแรงในการโจมตี
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.5 Strength)
Dexterity: 17 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.85 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 16 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Mage
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : คทา

จุดเด่น : เน้นความรุนแรงในการโจมตี
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Water น้ำ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 17 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Masamune
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : เน้นความรุนแรงในการโจมตี
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Dexterity)
Strmina: 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Vikav
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : เน้นความรุนแรงในการโจมตี
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 25 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.25 Strength)
Dexterity: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Dexterity)
Strmina: 30 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 15 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Senior Fighter

ชื่อ : Zellah
ระดับ : Senior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความรุนแรงในการโจมตี
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Strength)
Dexterity: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 12 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%