ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter เป็นชุดตัวละครระดับกลางหาตีบวกได้สุ่มเปิดหีบ Silver Fighter Box ได้ที่ Shop ความสามารถพอใช้

ชุดตัวละคร Junior Fighter ข้อมูลความสามารถ
ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Aelion
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : ความเร็วในการโจมตีค่อนข้างดี แต่ความอึดต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Water สายน้ำ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 17 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Black Rock
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : ความสามารถสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strength)
Dexterity: 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Dexterity)
Strmina: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 14 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Bonzo
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความอึดและเร็ว จุดอ่อนโจมตีเบา
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 18 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 12 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 10 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Calabash
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : คทา

จุดเด่น : เน้นความแรงอึดในการโจมตี จุดอ่อนโจมตีเบา
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strength)
Dexterity: 21 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.05 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 22 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 8 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Chow Heung
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการโจมตีและหลบหลีก จุดอ่อนโจมตีเบามาก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Earth วิชาดิน ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 6 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.3 Strength)
Dexterity: 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 37 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 8 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Cpt.Roberts
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : สมดุลมาก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Thunder วิชาสายฟ้า ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strength)
Dexterity: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Dexterity)
Strmina: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Hell Devil
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : โจมตีค่อนข้างแรง
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Earth วิชาดิน ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 15 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Kybo
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : อึดโจมตีแรง จุดอ่อนเคลื่อนที่ช้า
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strength)
Dexterity: 12 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.6 Dexterity)
Strmina: 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 10 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 22 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 9 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Laden
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : โจมตีแรงนิดหน่อย จุดอ่อนเคลื่อนที่ช้า
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Water วิชาน้ำ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Dexterity)
Strmina: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 11 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 17 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Little Green Hood.jpg
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : ค่อนข้างสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 21 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.05 Strength)
Dexterity: 21 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.05 Dexterity)
Strmina: 19 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.95 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Little Red
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : คทา

จุดเด่น : มีความสมดุล แต่มีความอึดต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Thunder ท่าสายฟ้า ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 12 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Luffy
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการต่อสู้ จุดอ่อนความแรงในการโจมตีต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Earth ท่าดิน ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 12 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.6 Strength)
Dexterity: 28 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 22 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 12 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 9 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Magni
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : เน้นความอึดเป็นหลัก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม  1.1 Dexterity)
Strmina: 27 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.27 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 21 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 9 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Pandaren
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นความแรงเป็นหลัก จุดอ่อนความอึดต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม  1.1 Dexterity)
Strmina: 14 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.7 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Rx-79
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : เน้นความอึด และความแรง
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 12 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม  0.6 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 11 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 19 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Tut
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : สนัมมือ

จุดเด่น : เน้นความอึด และความแรง ความเร็วในการโจมตีค่อนข้างต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม  0.9 Dexterity)
Strmina: 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 19 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 10 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Junior Fighter

ชื่อ : Fool Gee
ระดับ : Junior Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : ค่อนข้างเร็วและ โจมตีแรง
Skill : เพิ่มการใช้ Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม  1.1 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%