ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter เป็นชุดตัวละครระดับต้นหาตีบวกได้ง่าย แต่ความสามารถต่ำต้องตีบวกสูงๆ จึงจะเก่ง

ชุดตัวละคร Basic Fighter ข้อมูลความสามารถ
ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Lance
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : ความสามารถสมดุลทุกด้าน
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Thunder สายฟ้า ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strength)
Dexterity: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 14 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Urban Champion
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความแรงในการโจมตี แต่จะเครื่อนที่ช้าและการหลบหลีกได้ต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Fire ไฟ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strength)
Dexterity: 8 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.4 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 11 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 22 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 10 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Eaynah
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการโจมตีและหลบหลีก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Water น้ำ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 13 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.65 Strength)
Dexterity: 22 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.1 Dexterity)
Strmina: 13 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.65 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 17 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 10 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 14 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Skull Warrior
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : เน้นความแรงในการโจมตี จุดอ่อนเคลื่อนทีช้า และการหลบต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strength)
Dexterity: 7 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.35 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 10 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 21 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Roronoa Zoro
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : ดาบ

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการโจมตีและหลบหลีก จุดอ่อนโจมตีเบา
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 10 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strength)
Dexterity: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.35 Dexterity)
Strmina: 14 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 17 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 13 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Sakura
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : สนับมือ

จุดเด่น : เน้นความอึด HP และ SP สูง จุดอ่อน โจมตีเบา
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Healing วิชาแพทย์รักษา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 10 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.5 Strength)
Dexterity: 14 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.7 Dexterity)
Strmina: 24 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.2 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 19 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 16 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 8 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Arrelle
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : คาทา

จุดเด่น : ค่อนข้างสมดุล แต่จะเคลื่อนที่ช้านิดหน่อย
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strength)
Dexterity: 14 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.7 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 13 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 16 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 10 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Gubgub
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : อาวุธหนักลูกตุ้ม

จุดเด่น : ค่อนข้างสมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Fire ไฟ ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strength)
Dexterity: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.9 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 13 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Ahnja
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : คาทา

จุดเด่น : สมดุล
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Genjutsu วิชาภาพลวงตา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strength)
Dexterity: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 14 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 14 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Hilda
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : คาทา

จุดเด่น : สมดุล และเคลื่อนที่เร็ว
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Ninjutsu อาวุธลับนินจา ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strength)
Dexterity: 20 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Dexterity)
Strmina: 18 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 18 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 11 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Marquis
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นความเร็วในการต่อสู้และหลบหลีก จุดอ่อน HP และ SP ต่ำมาก
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 17 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.85 Strength)
Dexterity: 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Dexterity)
Strmina: 8 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.4 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 12 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 11 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 18 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Marquis
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : มีด

จุดเด่น : เน้นอึดและแรง จุดอ่อน ช้ามากๆ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Taijutsu ท่าร่าง ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strength)
Dexterity: 4 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.2 Dexterity)
Strmina: 23 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.15 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 9 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 21 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 8 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%

ข้อมูลชุดตัวละคร Basic Fighter

ชื่อ : Monk
ระดับ : Basic Fighter
อาวุธ : ตะบอง

จุดเด่น : เน้นโจมตีแรงเป็นหลัก จุดอ่อนเคลื่อนที่ช้าหลบหลีกต่ำ
Skill : เพิ่มการใช้ Skill Wind ลม ติดมากขึ้น 5%

ค่าสถานะ
Strength : 26 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 1.3 Strength)
Dexterity: 6 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.3 Dexterity)
Strmina: 16 (ทุก1 Lv ผู้เล่นเพิ่ม 0.8 Strmina)

การเพิ่มความสามารถ
ทุกๆ 10 Strength จะเพิ่ม ATK (ค่าโจมตี)1%
ทุกๆ 21 Dexterity จะเพิ่ม SPD (ความเร็ว) 1 และ Evasion (การหลบหลีก) 1
ทุกๆ 12 Strmina จะเพิ่ม HP(หลอดเลือด)1% และ SP(หลอดใช้ Skill)1%