ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด เน้นการฟื้นฟู HP เป็นหลัก

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด

ชื่อ : Draw Power
Damage : 100% และลด SP ศัตรูลง 15% จาก Max SP 

ความสามารถ : ลด SP ของศัตรูลง 15% จาก Max SP 

โอกาสติด : 20%

ใช้ SP : 10

ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด

ชื่อ : Rejuvenation
Damage : 0% 

ความสามารถ : เพิ่ม Hp 10%  จากค่า Max HP

โอกาสติด : 25%

ใช้ SP : 6

ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด

ชื่อ : Rebirth
Damage : 0

ความสามารถ : คืนชีพ และมี HP 20% จากค่า Max HP

โอกาสติด : 90% และ ลดลง 5% ทุกครั้งที่คืนชีพ

ใช้ SP : 25

ข้อมูล Skill สาย Healing วิชาแพทย์รักษา ทั้งหมด

ชื่อ : Blood Sacrifice
Damage : 0

ความสามารถ : ดูดเลือด 10% จาก Damage ที่ทำได้

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0