ข้อมูล Skill สาย Senjutsu วิชาภาพลวงตา ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Senjutsu วิชาภาพลวงตา ทั้งหมด เน้นการหลบหลีกและป้องกันเป็นหลัก

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Assassinate
Damage : 100%

ความสามารถ : โจมตีและ ดู HP จาก Damage ที่ทำได้ 50%

โอกาสติด : 20%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Dark Curse
Damage : 0

ความสามารถ : ลดพลังศัตรูลง 4% ของ Max HP และ Max SP ทุกๆเทริน คำสาปจะถูกลบล้างได้ก็ต่อเมื่อศัตรูใช้ Skill

โอกาสติด : 28%

ใช้ SP : 3

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Moving Illusion
Damage : 0

ความสามารถ : ช่วยให้สามารถหลบการโจมตีการศัตรูได้ 100%

โอกาสติด : 18%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Shield Wall
Damage : 0

ความสามารถ : ป้องกันการโจมตีทุกชนิด

โอกาสติด : 15%

ใช้ SP : 0