ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด เน้นการปิดกันความสามารถของศัตรู

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Ghoul Block
Damage : 100%

ความสามารถ : เรียกอสูรเข้าสกดศัตรู ลดพลังโจมตีลง 75%

โอกาสติด : 24%

ใช้ SP : 16

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Skill Shackles
Damage : 100%

ความสามารถ : ใช้โซ่สกดศัตรูไม่ให้ใช้ Skill ได้ ระยะเวลา 20 วินาที

โอกาสติด : 24%

ใช้ SP : 13

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Earth Style Wall
Damage : 0

ความสามารถ : สร้างโล่ห์ ลด Damage ลง 50% และ สะท้อน Damage ใส่ศัตรู 50%

โอกาสติด : 15%

ใช้ SP : 5

ข้อมูล Skill สาย Curseb Seal Jutsu ผนึกซากอสูร ทั้งหมด

ชื่อ : Barbarism
Damage : 0

ความสามารถ : สวมเขากระทิง มีผลเพิ่มค่าโจมตีให้เรา 0.5% ทุกๆค่า HP ที่หายไป 1% จาก Max HP ของเรา มีผลต่อเนื่องจนจบการต่อสู้ และ ลดระยะเวลาของการดีบัฟจากศัตรูลง 25%

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0